VMC info Activiteiten Regio Foto's Boeken Links

Fri, 12-04-2024


Veteraan Motoren Club
Sinds 26-11-1955NL info

Wat is de V.M.C.?

De Veteraan Motoren Club is een vereniging van mensen, die eigenaar zijn van een oude motorfiets of daar belangstelling voor hebben. Het gaat hierbij om motoren met een bouwjaar tot en met 1940. De V.M.C. telt momenteel ± 1200 leden en donateurs.

De belangstelling beperkt zich niet alleen tot het restaureren van de motoren en het in stand houden van een 'rijdend museum', maar strekt zich ook uit tot andere zaken die met de motorfiets te maken hebben, zoals documentatie, reclamemateriaal, foto's, accessoires, etc.


Hoe is de V.M.C. georganiseerd?

De V.M.C. is een landelijke vereniging, die is opgesplitst in regio's. Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken; de regiobesturen coördineren de activiteiten binnen de regio. Zij organiseren in het winterseizoen een aantal regio-avonden. Tijdens deze avonden worden films vertoond, restauratietips gegeven en uiteraard op een zeer gezellige manier ervaringen uitgewisseld.

De V.M.C. kent daarnaast een aantal merkenkontaktpersonen, die onze leden kunnen bijstaan bij het vinden van gegevens over hun merk motor.


  Ritten.

De belangrijkste activiteit van de V.M.C. zijn de ritten. Wij willen de mensen in het land graag laten meegenieten van het 'rijdend museum' met vaak prachtig gerestaureerde stukjes mechanisch vakmanschap uit vroeger tijden.
Jaarlijks worden er overal door het land zo'n 40 ritten georganiseerd.


clubblad

Clubblad.

De V.M.C. heeft een eigen clubblad, waarin leden gratis kunnen adverteren.
Leden en donateurs van de V.M.C. krijgen maandelijks een prachtig en professioneel gedrukt clubblad toegezonden, waarin o.a. veel foto's, verslagen en technische tips voorkomen. In december verschijnt ieder jaar het speciale extra dikke themanummer.

Lid of donateur worden.

Donateur kan iedereen worden. Donateurs hebben afgezien van stemrecht op de ledenvergadering, dezelfde rechten als leden. U kunt lid worden indien u een motorfiets of tenminste een motorblok heeft met een bouwjaar tot en met 1940.

Contributie.

De contributie voor het lidmaatschap van de V.M.C. bedraagt per kalenderjaar € 40. Per kwartaal aflopend met € 10.

Indien meerdere mensen in één gezin lid willen worden, dan bestaat de mogelijkheid tot een gezinslidmaatschap. Gezinsleden hebben dezelfde rechten als een lid, maar ontvangen geen clubblad. Aan het gezinslidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden.

In plaats van betalen door middel van een acceptgiro kunt u aan de V.M.C. toestemming geven om de betalingen automatisch van uw giro- of bankrekening af te boeken. Dit kunt u aangeven op het inschrijfformulier dat u in onze folder aantreft. Omdat het machtigen voor de V.M.C. kosten bespaart, ontvangt u bij machtiging jaarlijks 10% korting. Een afschrijving kan overigens te allen tijde weer ingetrokken worden.


Informatie

Interesse om lid of donateur te worden van de Veteraan Motoren Club ? Bel, schrijf of E-mail naar ledenadministratie V.M.C.:VMC - www.vmcmotor.com

Telefoon
(+31)(0)575-463434
Adres
Bleekstraat 18, 7255 XZ Hengelo (Gld)
Electronic mail
leden@vmcmotor.com
Secretariaat Veteraan Motoren Club:
Dorpsstraat 59, 9699 PB Vriescheloo, Nederland
Tel.: (+31)(0)597-674150
email: info@vmcmotor.com